فروش اقساطی سیم کارت همراه اول

شرایط فروش اقساطی در سیم تل

شرایط فروش اقساطی

شرایط اقساط :
  • مدت اقساط 2 الی 12 ماه
  • مبلغ پیش پرداخت 30 % از کل مبلغ خط
  • اصل کارت ملی و کپی کارت ملی (خریدار) در هنگام خرید
  • در طی مدت اقساط سند خط به نام فروشگاه سیمتل میباشد
  • پس از پایان آخرین قسط خط به نام خریدار واگذار میشود
  • پس از گذشت یک ماه از وصول نشدن هر یک از اقساط خط مصادره شده و ضرر زیان آن به عهده ی خریدار میباشد

فروش اقساطی خرید سیم کارت