امتیاز ویژه

اعطای وام و تسهیلات به دارندگان خطوط همراه اول

اعطای وام و تسهیلات به دارندگان خطوط همراه اول

فروشگاه سیم تل به دارندگان تلفن همراه (سيم كارت همراه اول) خط ۰۹۱۲ تهران و کرج وام همراه اول خط موبایل به میزان 80 درصد قیمت سیم کارت همراه اول به عنوان وام يا تسهيلات همراه اول موبايل به شرح زير اعطا مي‌نمايد

همچنین به خط های رند همراه اول به اندازه ۸۰ درصد ارزش آنها وام سیم کارت یا وام موبایل اختصاص می یابد.
مدت زمان بازپرداخت تسهيلات همراه اول(وام موبایل) ۴ تا ۱۲ ماه مي‌باشد. درصد سود تسهیلات به صورت ۶ درصد بدون احتساب کارمزد به مشترکین تعلق می گیرد.
** امتیاز ویژه اعطای وام سیم کارت وام فوری همراه اول در حال حاضر فقط به دارندگان خط همراه اول ۹۱۲ کد ۱و۲ و شماره های خاص کد ۳ تعلق می گیرد **

مدارک لازم :
مدارك لازم جهت در یافت وام موبايل (تسهيلات وام سیم کارت) به شرح زير مي‌باشد:
  • اصل سند سيم كارت همراه اول (خط موبایل) تلفن همراه
  • سيم كارت (خط موبایل) تلفن همراه (فقط جهت شناسایی امور مشترکین)
  • اصل كارت ملي متقاضي و كپي آن
  • آخرين قبض (پرداخت شده يا نشده)
  • صورت‌حساب ميان‌دوره خط موبایل براي مدت زماني كه هنوز قبضي براي آن مدت صادر نشده است